top of page

Мен ECO3 схемасына ылайык эмнени орното алам?

Биз ECO3 схемасы боюнча орното алган жылытууну алмаштырууну, жылытууну модернизациялоону жана изоляцияны тизмектедик.  

Сиз жылытуунун жанында жылуулоону орното аласыз, андыктан биз сиз менен байланышканыбызда, сиз ойлогонуңуздун толук сүрөтүн беребиз. Сурамжылоо бүткөндөн кийин бул сиз менен ырасталат.

Insulation available under the ECO4 scheme

Measure Type
Homeowner
Private Tenant
Social Housing Tenant
Cavity Wall Insulation
Yes
Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating
Yes
External Wall Insulation
Yes
Yes
Yes
Flat Roof Insulation
Yes
Yes
Yes
Internal Wall Insulation
Yes
Yes
Yes
Loft Insulation
Yes
Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating
Yes
Room in Roof Insulation
Yes
Yes - If installed alongside First Time Central Heating or Renewable Heating
Yes
Underfloor Insulation
Yes
Yes
Yes

Heating upgrades available under the ECO4 scheme

Measure Type
Homeowner
Private Tenant
Social Housing Tenant
Air Source Heat Pump
Yes
Yes
Yes
Electric Storage Heater & Solar PV
Yes
Yes
Yes
Electric Storage Heater Upgrade
Yes
No
No
First Time Central Heating (Gas)
Yes
Yes
Yes
First Time Central Heating (Air Source Heat Pump)
Yes
Yes
Yes
Non- Condensing Gas Boiler Upgrade
Yes
No
No
Solar PV
Yes
Yes
Yes
bottom of page